Semester 2 Holiday and ole-ole!!!Malay A1
1. Kajian Puisi2 Pilihan Usman Awang
a) Tema dan Persoalan
b) Diksi/perkataan, rangkaikata, bait, baris, stanza/rangkap
c) Gaya bahasa
i - Perbandingan
ii - Pertentangan
iii- Penegasan
iv- Sindiran
d) Jenis, nada
e) Mesej, sikap pengarang
f) Pengarang - Usman Awang
2. World Literature Assignment

English B HL

ITGS SL
1. Internal Assesment

Biology HL

Mathematics HL

Chemistry HL

Extended Essay
make sure ade development

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...