Malay remedial


Bagaimanakah pengarang yang berlainan memaparkan kelemahan manusia dan sejauhmanakah mereka berkesan mempengaruhi sikap dan penelitian anda berdasarkan sekurang-kurangnya 2 karya yang dikaji.

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...